Diagnostic value of multidetector CT in acute and chronic mesenteric venous thrombosis
YANG Yue1, 2, YAO Chun-hui1, TANG Xue-lian1 ZHANG Qin1, LI Bo1, TAN Juan1,MA Hai-hong1, MAI MAI TI MING · Ma-he-mu-ti1,DI LI XIA TI · Yi-ming1, TU ER XUN A YI · A-bu-li-mi-ti1, CHENG Fan-zhi1, LI Wen-bin1, 2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 403 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.013