One year follow-up study of sleep duration and cognitive function changes in the elderly with normal cognitive function
HONG Bo*, HE Hai-ning*, LIU Yuan-yuan, SU Ning, YAN Feng, SHI Yan-chen, WANG Jing-hua, WANG Tao, XIAO Shi-fu
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (9): 1017 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.09.013