Effect of simplified cognitive behavioral therapy on generalized anxiety disorder
ZHANG Li1, FANG Fang1, ZHU Zhi-pei2, 3, SHEN Yuan4, LIU Na5, LI Chun-bo3
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (5): 619 -625 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.05.009