Malignant tumor complicated with bone marrow necrosis in children: a report of 2 cases with literature review
Li-hui WANG, Zhen WANG, Huan WANG, Hong LI, Hui JIANG, Jing-bo SHAO
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (10): 1401 -1404 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.10.022