Emergence of ciprofloxacin heteroresistance in clinical Pseudomonas aeruginosa
LI Congcong, YAO Yufeng, ZHANG Chuanzhen
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (7): 839 -845 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.07.001