Potential role of SIRT1 in unexplained recurrent spontaneous abortion
LIU Ziwei, CAO Wenwen, WANG Yunrui, FENG Xiaoling
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (10): 1466 -1473 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.10.013