Research progress of chemokine receptor CCR5
ZHU Chang-bin, JIANG Zi-kai, CHENG Feng, et al
. 2012, (6): 809 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.06.026