Correlation between cognitive function and symptom changes of patients with schizophrenia
CAO Ai-ai, ZHANG Jie, HUANG Jia, ZHU Na, ZHANG Tian-hong, GAO Rong-xin, ZHANG Li, QIU Mei-hui, PENG Dai-hui, XU Yi-feng
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1516 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.017