Correlation between coronary and iliac atherosclerosis
HUA Sha, ZHAO Jian-rong, QIU Xiao-wei
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (2): 269 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.02.023