Effects of silencing GP73 with siRNA interference on the migration and invasion of human hepatoma HepG2 cells
CHEN Mo, ZHAO Kun, LIU Peng-cheng, WANG Gen-nian, WEI Feng-xian, NI Rui, XU Xiao-dong, ZHANG You-cheng
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (11): 1588 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.11.009