Difference in myocardial strain between obstructive hypertrophy cardiomyopathy and nonobstructive hypertrophy cardiomyopathy
WU Hao, WAN Qing, GAO Cheng-jie, TAO Yi-jing, XIA Zhi-li, WEI Meng, PAN Jing-wei
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (5): 637 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.05.013