Investigating predictors of the 641 elders’ willingness to enroll in nursing homes in Shanghai
LUO Meng-yun, LIANG Hui-gang, DONG Yuan-yuan, MO Dan-dan, DONG Wei, ZHANG Yi3, WANG Yue, CAI Yong, ZHANG Zhi-ruo
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (5): 679 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.05.022