Predictive value of circulating endothelial progenitor cells in prognosis of acute ischemic stroke
YUE Dan-dan, WEI Zhen-yu, CHEN Xin, WANG Jia-yan, LU Wen-mei, ZHONG Ping, WU Dan-hong
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (7): 964 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.07.014