Effects of IRF3 knockdown on the nuclear of Irak1bp1 protein in LPS-stimulated Raw 264.7cell
TAN Zhi-li*, WANG Ying-ying*, ZHONG Huan, HE Yu, SHI Qing-qing, YANG Xue, XU Guo-rong, LIU Liang-ming
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (6): 589 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.06.001