Research progress of neurogenic bowel dysfunction in spinal cord injury
GAO Tao, ZHU Xiao-zhong, BAO Bing-bo, LI Xing-wei, ZHENG Xian-you
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (9): 1116 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.09.019