Effect of epigallocatechin-3-gallate on oxidative stress and inflammation in 3T3-L1 adipocytes
Maidinayi · KUDELAITI1, TANG Wen-jing2, HE Wen-nan2, WANG Jia-lu2, SONG Huan-lei3, SHEN Xiu-hua2, 3
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (11): 1289 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.11.003