Association analysis of FOS gene rs1063169 polymorphism and Alzheimers disease in Han Chinese people
CHEN Yan1, FANG Xin-yu1, WANG Ye-wei1, NI Jian-liang2, ZHANG Jiang-tao2, LU Wei-hong1, LI Tao3, ZHANG Deng-feng4, ZHANG Chen1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (1): 47 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.01.009