Association analysis ofEGR1gene and Alzheimers disease in Han Chinese people
FANG Xin-yu1, LU Wei-hong1, WANG Hui-zhen2, NI Jian-liang3, ZHANG Jiang-tao3, CAI Jun1, LI Tao4, ZHANG Deng-feng2, ZHANG Chen1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 153 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.009