Effects of bisphenol A exposure during embryonic phase on development and neurobehavior of zebrafish
PAN Rui,HU Jing-ying,HU Yi,YAO Qian,LI Wei-hua,TIAN Ying,GAO Yu
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 458 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.004