Clinical application of Chinese customized TC4/UHMWPE connected total temporomandibular joint prostheses
CHEN Xu-zhuo1*, MAO Yi1*, ZHENG Ji-si1, JIANG Wen-bo2, ZHANG Shan-yong1, CHEN Ke3, YANG Chi1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (9): 1052 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.09.018