Long-term results of minimally invasive direct coronary artery bypass
XU Hong*, ZHU Peng-xiong*, ZHOU Yan-zai, QIU Jia-pei, LIU Jun#, ZHAO Qiang#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (5): 656 -661 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.05.015