Bioinformatics analysis of expression profiles of long noncoding RNA in endometrial cancer
JIAN Fang-fang1, CHE Xiao-xia2, FENG Wei-wei1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 768 -775 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.010