Three-dimensional measurement and analysis of nasolabial soft tissue changes following maxillary anterior movement by Le Fort Ⅰ osteotomy
XU Yu-ting*, YINGWANG Jun-zi*, WANG Shu-ze, LI Biao, WANG Xu-dong
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 835 -840 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.020