Prevalence of chronic periodontitis in peritoneal dialysis patients and its correlation with dialysis adequacy
DENG Hai1, TONG Yan1, Kristine SUN2, XIA Xin-yi2, LI Pu1, ZHANG Chun-li1, HU Chun1, SONG Zhong-chen2, LIU Ying-li1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (7): 943 -949 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.07.013