Effect of different reinforcement methods on anastomotic leakage after laparoscopic double stapled technique
JIANG Tian-yu, LIU Hai-shan, MA Jun-jun, ZANG Lu, LU Ai-guo, DONG Feng, FENG Bo, ZONG Ya-Ping, SUN Jing, HE Zi-rui, HONG Xi-zhou, ZHENG Min-hua
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (7): 950 -956 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.07.014