Experience of healthcare-acquired infection control against coronavirus disease 2019 by integrated medical team in Wuhan
SHI Da-ke, HU Wei-guo, YANG Zhi-tao, LIN Jing-sheng, WANG Xiao-ning, GUO Ying, QIAN Wen-jing, CAI Ming, XIANG Xiao-gang, LIANG Xiao-hong, ZHAI Rong-cheng, ZHANG Yi-bo, NI Yu-Xing
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1009 -1012 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.002