Preliminary application of MR imaging-pathology co-localization by 3D printing box in pelvic tumor assessment
LI Xiao-min1, QU Yang1, WU Wen2, ZHAO Liang3, ZHANG Shao-ting3, HAO Yong-qiang2, DAI Ke-rong2, AI Song-tao1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1408 -1413 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.019