Construction of quality evaluation system of experimental investigator-initiated trial
SHI Wen-tao1, WU Si-cheng1, CUI Dong-qi1, CHEN Ling-yan1, CHEN Shi-jie1, WANG Bu-yi1, LIN Xiao-han1, ZHANG Liang1, QU Yi-hui1, XU Feng2#, WU Hao3, 4#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1430 -1436 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.023