Establishment of the reference intervals of serum anti-Müllerian hormone in healthy women of childbearing age in Shanghai
WU Chen-yu1, LU Yu-wei1, HUANG Yi-jie1, ZHU Chen-feng2, QIN Heng-wei1, WU Xin-rui1, WU Jia-hao3#, ZHANG Jian2#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1485 -1488 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.008