Hypertension control in Jiading, Shanghai and its relevant factors
HU Zhe1*, FENG Qing1*, DENG Xue-qin1, HE Yan1, LI Ming-chun1, DONG Chen-jie2, HU Jing-fen3, ZHANG Nan3, GAO Yan4, CHU Shao-li1, YANG Hui1#, CHEN Xin1#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1652 -1655 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.015