Research progress of adipose-derived mesenchymal stem cell and its extracellular vesicles in osteogenesis
CUI Ya-qi, BAI Yu-bing, XU Yi-chen, TAN Xin-chen, LI Meng-ying, JIA Hao
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1672 -1676 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.019