Construction of assessment tool for radiation-induced skin ulcer
LIU Cheng-wei, LIU Yi-fan, HUANG Yao, WANG Qi, NI Peng-wen, XIE Ting
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1687 -1692 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.022