Research progress in perioperative microcirculation
Nai-lu YAN, Han LU, Bu-wei YU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 108 -111 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.020