Association study of synaptotagmin 2 gene polymorphisms with schizophrenia in Chinese Han population
Hong YANG, Xin-xin HUANG, Chao LIU, Qing-song LIANG, Hua YANG, Jian-biao ZHANG, Jian XU, Ying-yi WANG, Hai-su WU, Qin-yu LÜ, Zheng-hui YI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 16 -22 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.003