Predictive value of soluble interleukin -2 receptor and tumor necrosis factor in disease activity of lupus nephritis
Guan-wen HUANG, Ji-wen BAO, Zi-yang LI, Min-fang ZHANG, Wen-yan ZHOU, Qin WANG, Zhao-hui NI, Ling WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 55 -61 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.009