ATP-sensitive potassium channel negatively regulates hippocampal long-term potentiation maintenance
Xiao-lin ZHANG, Xiao-yun ZHANG, Gui-qin HE, Yue KONG, Zi-kai ZHOU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 154 -158 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.005