Correlation between healthy vascular aging and prevalent cardiovascular disease risk in middle-aged and elderly people in the community of Shanghai
Hua-jie DAI, Li-ping XUAN, Jia-li XIANG, Hong LIN, Zhi-yun ZHAO, Tian-ge WANG, Mian LI, Yu XU, Jie-li LU, Wei-qing WANG, Yu-fang BI, Min XU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 223 -227 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.015