Single-cell RNA sequencing reveals the spatio-temporal expression profile of SARS-CoV-2 related receptor in human and mouse testes
Jia-qiang LUO, Liang-yu ZHAO, Chen-cheng YAO, Zi-jue ZHU, Xiao-yu XING, Peng LI, Ru-hui TIAN, Hui-xing CHEN, Jie SUN, Zheng LI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (4): 421 -426 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.04.002