Molecular mechanism of apoptosis-inducing factor regulated by FBXO22 and its role in cancer cell apoptosis
Meng-di LIU, Yi-lian PAN, Xiao-na ZHU, Shuo YANG, Qian YANG, Yun YU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (4): 427 -433 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.04.003