Research progress of children's pain memories
Feng-qiao WANG, Lei ZHUANG, Fu-jun ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (4): 546 -549 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.04.022