Value of blood lipoprotein phospholipase A2 and neutrophil gelatinase-associated lipocalin in the diagnosis of early diabetic nephropathy
Jia-si ZHANG, Chun-bo ZOU, Yu LU, Xi CHEN, Wei-ya ZHANG, Jiao-jiao HE
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (6): 770 -775 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.06.011