Validity and reliability of the Chinese version of Defeat Scale in men who have sex with men
Shang-bin LIU, Hao YANG, Chen XU, Jing-wen DONG, Xiao-yue YU, Yong CAI, Dong YUAN, Ying WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (6): 793 -798 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.06.015