Cross-cultural adaptation,reliability and validity testing of the Chinese version of Brain Metastases Symptom Checklist
Xian QIU, Wei-yi ZHU, Peng ZHAO, Si-jian PAN, Bo-min SUN, Bei-wen WU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1573 -1578 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.005