Correlation study on personality traits of patients with anorexia nervosa
Han CHEN, Jing ZHANG, Xiao-ping LI, Hui-qin HAN, Meng-ting WU, Yan CHEN, Qing KANG, Wen-yan XU, Jue CHEN
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1650 -1655 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.015