Health-related quality of life and its influencing factors among patients with gastroesophageal reflux disease
Zi-yun GAO, Yu-qing YAN, Tian-ying TONG, Li-jun NING, Jie HONG, Zhen-hua WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1677 -1682 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.019