Analysis of clinical trial research in Shanghai Jiao Tong University School of Medicine
PENG Shutao, QIU Xiaochun
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (8): 971 -979 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.08.001