Adaptation and adaptability investigation of Improving Parents as Communication Teachers (ImPACT) program for autism spectrum disorder
WU Danping, REN Fang, SHEN Lixiao, XUE Minbo, WANG Junli, LI Fei, XU Mingyu
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1239 -1246 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.010