Effect of α-mangostin on amyotrophic lateral sclerosis and its mechanism
WANG Dayuan, XU Jianrong, JIANG Gan, SONG Qingxiang, CHEN Jun, SONG Huahua, GU Xiao, GAO Xiaoling
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1265 -1274 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.013