Screening of MUCIN family members synergistic with MUC1 in tumor chemoresistance
TANG Kairan, WU Qiong, HUANG Sijia, QIU Xudong, LI Wenyan, DENG Huayun, HUANG Lei
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1288 -1295 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.015