Dynamic changes in gut microbiota of women with gestational diabetes mellitus and the correlation with blood glucose, blood lipid and diet
WANG Jie, WU Hui, LU Lingpeng, YANG Kefeng, ZHU Jie, ZHOU Hengyi, YAO Die, GAO Ya, FENG Yuting, LIU Yuhong, JIA Jie
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1336 -1346 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.022